W dniu 20 marca 2018 roku w I LO miał miejsce szkolny etap debat oksfordzkich pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Do zmagań końcowo podeszło 10 drużyn z różnych szkół z województwa Pomorskiego, przy czym część z nich wystawiła podwójne drużyny (w tym i nasza szkoła). Po przywitaniu gości w szkolnej Auli przez organizatorów o godzinie 10.00, nastąpiło losowanie tez, grup i stron debat.

Tezami, nad którymi rozprawialiśmy były: „Społeczeństwo polskie zdało egzamin w obliczu Holokaustu”, „Komunistycznym władzom powojennej Polski udało się zniszczyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych” oraz „Kościół Katolicki był najważniejszym środowiskiem opozycyjnym w PRL”. Teza „Okrągły stół to bardziej zwycięstwo niż klęska opozycji” nie została wylosowana w tym dniu, przez co z pewnością pojawi się na etapie finałowym.

Problematyka debatowania na te tematy polega na czasoprzestrzeni, w której są zawarte. Wszystkie one dotyczą okresu najnowszej i jeszcze nie w pełni omówionej historii Polski – od II wojny światowej, przez okres PRL aż do transformacji ustrojowej, przez co realia i fakty, jakie trzeba znać, by móc się swobodnie wypowiedzieć, są szerokie. Problematyczne było również definiowanie kontrowersyjnych tez i ich poszczególnych słów, gdyż nie można było mocno zmieniać ich ogólnego sensu, a było to bardzo pomocne przy zajęciu odpowiedniej strony w debacie.

Przygotowania szkolnych debatantów trwały około miesiąca – podczas wspólnych spotkań w pokoju dziennym próbowaliśmy precyzyjnie zdefiniować wszystkie cztery tezy, szukaliśmy klarownych argumentów do obu stron oraz automatycznie wynajdowaliśmy kontrargumenty. Korzystaliśmy przy tym ze źródeł, jakimi były wypożyczone od nauczycieli historii i z biblioteki książki. Wszystkie najważniejsze fakty, definicje, linie argumentacyjne oraz same argumenty spisaliśmy razem na dysku w chmurze, dzięki czemu każdy z nas miał pod ręką wszystkie najważniejsze informacje.

Szkolna drużyna A w składzie (kolejność mówców): Marcin Jach 2D, Kajetan Olejko 2E, Dawid Białkowski 2D i Jacek Belczewski 2D wygrała obie swoje debaty, przez co od razu przeszła do drugiego etapu. Drużyna B, czyli: Adam Sobina 1A, Maksymilian Śmiech 1A, Jan Modrzyński 1C oraz Kacper Michałowski 2D miała na koncie po jednych: wygraną, remis i przegraną, jednakże po podliczeniu sumy „małych punktów” z poszczególnych zmagań, przeszła ona do następnego etapu.

Podsumowanie ostatniej debaty zakończyło się około godziny 14.00, a potem wszyscy udali się na zapewniony przez organizatorów posiłek. Około godziny 14.30 miało miejsce zakończenie, podziękowanie i wręczenie nagród, natomiast kolejny etap – finałowy został zapowiedziany na połowę kwietnia i odbędzie się ponownie w naszej szkole.

Relację sporządził Kajetan Olejko z klasy 2E

Kategorie: News

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *