Prezes

Jan Modrzyński

Wiceprezes

Sędzia Główny

Cyprian Krystek