Klub Debat Dictorium jest organizacją działającą od 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Specjalizujemy się w debacie w formule oksfordzkiej. Naszymi celami są: doskonalenie umiejętności argumentacji i wyrażania poglądów, tworzenie umiejętności analitycznego spojrzenia na problem z dwóch stron medalu, kształtowanie otwartości na opinie innych ludzi, dochodzenie do nowych wniosków w dziedzinach politycznych, gospodarczych i społecznych, a także poszerzanie zainteresowania tymi dziedzinami, jak i samą debatą oksfordzką w środowisku szkolnym.