Tezy na pierwszą rundę Szkolnej Ligii Debat Oksfordzkich:

  1. Czynne prawo wyborcze powinno przysługiwać w Polsce obywatelom, którzy ukończyli 21 lat.
  2. Decyzja o zaszczepieniu dziecka powinna leżeć w gestii rodziców.
  3. Unia Europejska chyli się ku upadkowi.
  4. Likwidacja gimnazjów to dobra zmiana.

Tezy na drugą rundę Szkolnej Ligii Debat Oksfordzkich:

  1. Matematyka nie powinna być obowiązkowa na maturze.
  2. Dążenie do eliminacji chorób zakaźnych i genetycznych jest niekorzystne dla życia na Ziemi.
  3. Odkrycie Ameryki przyniosło więcej szkody niż pożytku.