Poniższy link kieruje do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić do 20 września. Każda klasa ma zagwarantowaną możliwość udziału, a wypadku rezygnacji, na jej miejsce wchodzi drużyna rezerwowa innej klasy.

UWAGA: o tym, która drużyna rezerwowa się dostanie, decyduje data zgłoszenia.

Formularz