Terminy są ustalane między szkołami min. na 5 dni przed debatą.  Na min. dwa tygodnie przed rozpoczęciem debat będą się pojawiały wylosowane tezy. Szkoła nie może debatować nad tezą, którą sama zaproponowała. Po ustaleniu terminu pojawi się on w tej zakładce. Po odbyciu się debaty pojawi się także jej wynik, którego należy szukać w zakładce „tabela wyników”.

Zachęcamy do zapoznania się z nową tabelą. W związku z odejściem z ligi dwóch szkół, doszło do małych zmian.

Link do tabeli z tezami i terminami debat