W debacie biorą udział:
a) Marszałek, który prowadzi całą debatę, decyduje która osoba ma prawo mówić, może przerwać przemowę, dba o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje.
b)Sekretarz, który informuje przez określony znak o: zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem) oraz zakończeniu przemowy.
c)Ekspert, który ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia.
d) Jury, które przyznając punkty współdecyduje wraz z ekspertem, która strona wygrywa debatę.
e) Mówcy –  czterech mówców po stronie Propozycji, czterech mówców po stronie Opozycji. W skład każdej drużyny wchodzi:
-pierwszy mówca, który ma za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów.
-drugi mówca, który ma za zadanie rozwinąć argumenty pierwszego mówcy oraz podać nowe, rozszerzając stanowisko strony.
-trzeci mówca, który ma za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej.
-czwarty mówca, który ma za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony.