1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji ,a próbuje obalić strona Opozycji. Teza powinna być jasno i jednoznacznie sprecyzowana. Teza musi być zdaniem oznajmującym.
2. Debatę zawsze rozpoczyna pierwszy  mówca strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron, tak że Debatę zawsze kończy czwarty mówca strony Opozycji.
3. Każdy z mówców ma 4 minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić swoją przemowę oraz przyjąć odpowiednią liczbę pytań/informacji. Czas nie jest zatrzymywany.
4. Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym „czasem chronionym”. Oznacza to, że od momentu wskazania przez sekretarza, że do końca wystąpienia zostało pół minuty, mówcy nie można zadawać kolejnych pytań/informacji. Jeśli chęć wprowadzenia pytania/informacji zostanie zasygnalizowana wcześniej, mówca ma obowiązek udzielania głosu oponentowi (jeśli nie uczynił tego wcześniej dwukrotnie). W sytuacji, w której sygnalizacja zostanie poczyniona wcześniej, a mówca przeczeka do czasu chronionego i nie przyjmie pytania, zostanie ukarany punktami ujemnymi.
5. Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności).
6. Każdy mówca podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej dwa pytania/informacje od strony przeciwnej (jeżeli takowe padną).
7. Mówca komunikuje chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki. Każdemu mówcy można zadać dowolną liczbę pytań. Podczas swojej przemowy,
to mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez wskazanie ręką odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wstaje, rozpoczyna krótką inwokacją: „Panie Marszałku pytanie/informacja”, a następnie zadaje pytanie lub podaje informację (krótko – maksymalnie 2 zdania, 10 sekund).
8. Jeżeli mówca, który zadał pytanie, chce odnieść się do wypowiedzi osoby spytanej musi ponownie podnieść rękę
9. Na mówcy spoczywa obowiązek śledzenia chęci zadania pytania/informacji przez stronę przeciwną. Oznacza to, że w sytuacji, w której mówca dostrzega,
że oponent waha się, czy wprowadzić pytanie/informację bezpieczniej jest udzielić głosu stronie przeciwnej. Niekiedy oponenci nie są wytrwali w utrzymywaniu rąk w górze, robiąc to zbyt krótko, by przemawiający mógł zareagować/dokończyć rozpoczęte zdanie. W takich sytuacjach mówca powinien zachować czujność, zapamiętując nawet krótko sygnalizowaną chęć zadania mu pytania/informacji przez przeciwników. Reakcja nie musi być natychmiastowa.
10.Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają punkty, które sumuje później ekspert przy uwzględnieniu przyznanych przez siebie punktów ujemnych.
11. Marszałek kończy debatę i ogłasza jej wynik.